Vad är ADHD?


En liten kortversion av ADHD. Klicka på länkarna så finns där mer utförliga pdfdokument. Allt är taget från Riksförbundet Attention
Där finns också läsvärda länkar som behandlar ämnet och lite till.

VAD ÄR ADHD?

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, som betyder ungefär uppmärksamhets- och hyperaktivitetsproblem. Det är ett vanligt funktionshinder som drabbar cirka fem procent av alla barn och oftast finns kvar i vuxen ålder. Diagnosen är vanligare bland pojkar och män än bland flickor och kvinnor, men mörkertalet bland tjejer är förmodligen stort.

ADHD – ett samlingsnamn

ADHD är egentligen ett samlingsnamn som även omfattar ADD och DAMP.
ADD är ADHD utan hyperaktivitet med tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem.
DAMP är ADHD i kombination med DCD (Developmental Coordination Disorder). DCD kännetecknas av stora motorikproblem och ibland perceptionsproblem.

Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionshinder såsom Tourettes, Asperger eller OCD/Tvångssyndrom. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivproblem.

SYMTOM

ADHD yttrar sig på olika sätt hos olika individer och under olika tidpunkter i livet. Svårighetsgraden och typen av problem varierar från person till person.

Kärnsymtom på ADHD:

• Uppmärksamhetsproblem
Kan visa sig genom till exempel koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömskhet och lättstördhet. Många blir lätt uttråkade och har svårt att slutföra saker som de inte är väldigt intresserade av.

• Impulsivitet
Kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, dålig förmåga att lyssna på andra och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer som kräver reflektion och eftertanke. Hos en del leder impulsiviteten även till motorisk klumpighet.

• Överaktivitet
Handlar egentligen om svårigheter med att reglera aktivitetsnivån efter det man gör, så att den antingen är för låg eller för hög. Svårigheter att varva ner och sitta still kan varvas med extrem passivitet och utmattning. Överaktiviteten hos barn är ofta fysisk, hos vuxna visar den sig bland annat genom påtaglig rastlöshet och sömnproblem.

En del personer med ADHD har bara ett av kärnsymtomen medan andra har flera. Personer med DAMP (ADHD+DCD) har dessutom problem med motorikkontroll och ibland perception. Hos personer med ADD saknas överaktiviteten helt. De har snarare lägre aktivitetsnivå än normalt.

DIAGNOSTISERING

En diagnos är en förutsättning för att få hjälp och stöd, men för att undvika att normaltillstånd diagnostiseras som funktionshinder är diagnoskriterierna för ADHD mycket stränga.

För att avgöra om en person har ADHD görs en noggrann utredning av psykolog, läkare och om det gäller ett barn även en pedagog. Ibland medverkar även andra yrkesgrupper, såsom logopeder, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Utredningen består av medicinsk undersökning, olika tester samt intervjuer med personen som utreds och anhöriga. Om det gäller ett barn intervjuas även förskole- eller skolpersonal. Diagnostiseringen av vuxna kräver att man bedömer både den aktuella situationen och symtom under uppväxten.

Det främsta syftet med utredningen och diagnostiseringen är att skapa förståelse för personens förutsättningar och på så sätt lägga grunden för ett lämpligt bemötande från omgivningen.

ATT LEVA MED ADHD

Personer med ADHD behöver en välstrukturerad vardag. Krav, förväntningar och miljö behöver anpassas för att undvika stress och överbelastning.

Psykosociala insatser och medicinering brukar minska problemen ordentligt. Psykosociala insatser kan vara anhörigutbildningar, anpassning av skol- eller arbetsmiljön och annan hjälp med vardagen. Medicinerna som används är små doser av centralstimulerande medel. Det har dämpande effekt på kärnsymtomen och få biverkningar.

Omgivningen spelar en avgörande roll för hur allvarligt funktionshindret blir. En förstående omgivning underlättar vardagen för de drabbade och ökar chanserna till förbättring.

Personliga berättelser
www.sjalvhjalppavagen.se kan du läsa personliga berättelser om hur det är att ha ADHD eller berätta din egen historia.

Annonser
1 kommentar

One thought on “Vad är ADHD?

 1. Jag är en 54 årig kvinna med en väldigt jobbig diabetes, den har jag haft i 35 år.
  Under, hela mitt liv har jag haft denna energi som jag ej har kunnat tygla.
  Det har varit ett väldigt varierat liv som har kostat både de ena @ andra.
  Som 19- åring fick jag diabetes och sedan dess har livet varit väldigt, väldigt jobbigt.
  Förra året fick jag diagnosen ADHD. tack och lov.
  Nu fick jag svar på varför livet tog den väg som livet tog.
  Men nu har jag problem med att få till rätt dosering med min medicin, ”suck”.
  Även om jag har haft/har problem med diabetesen, Så tack vare diabetesen har jag haft en hård regim, att klara av vardagen på.
  Det ska tas sprutor, ätas på bestämda tider, motioneras dagligen, mm.
  Så jag undrar om det finns någon där ute med både diabetes @ ADHD.
  jag heter Eva Fredling.

Vad tänker du? Låt mig veta.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s